H O M E GRAPHIC DESIGN SCHOOL PROJECT STUDY PLACE - PROJECT EXAM


Hei!

Mitt navn er Monika N. Ødegård og jeg er nesten ferdig utdannet på Noroff sin studielinje Teknisk Design med DAK.

Den siste delen av mitt studie består i et selvstendig prosjekt som jeg ønsker å gjennomføre i samarbeid med dere.

Jeg kan jobbe selvstendig og trenger ingen formell oppfølging eller tilrettelegging fra deres side utover enkelte møter for å avklare prosjektets omfang og utfordringer. Det er selvfølgelig svært ønskelig at dere har tett oppfølgning for å sikre at dere får et godt resultat som kan anvendes i bedriftens portefølje.

Gjennom studiet har jeg opparbeidet meg god kompetanse innen 2D-tegning og 3D-modellering med AutoCAD, Revit og Inventor, samt at jeg har gode ferdigheter innen visualisering med 3Ds Max og Photoshop. Jeg har også mulighet til å tilegne meg kunnskap om annen programvare, om overnevnte programvarer ikke anvendes av dere.

Prosjektperioden omfatter 50 dager og forutsetter ca. 18 timer pr. uke i denne perioden, hvis det er ønskelig kan det lages andre avtaler. Jeg kan benytte egen programvare og maskin om ønskelig.

Det er ingen krav om at prosjektet skal være en stor oppgave, men kan bestå av flere mindre oppgaver som tilsammen utgjør de nødvendige læringsmål.

Hvis prosjektet består av flere små oppgaver er det viktig at disse ikke er gjentagende, siden jeg skal vise min kunnskap og ferdigheter innenfor forskjellige emner. Jeg må jobbe innenfor områdene produkt utvikling, mekanisk eller arkitektur. Disse områdene kan også blandes.

Jeg må være involvert i minst 2 eller flere av disse områdene: 2D tegning, 3D modellering, produkt tegninger og visualisering.

Jeg håper at dette er av interesse for dere og jeg kommer gjerne til en uforpliktende samtale.

Håper på en positiv respons!

Med vennlig hilsen

Monika N. Ødegård

E-post: monika.odegard@gmail.com

The student is to demonstrate comprehension of CAD as a tool, as an indidual or through participation in a project group. The student contribution must be clearly limited and addressed towards the learning outcomes in order for a complete and valid assessment. The student describes the project in collaboration with the company. The project description is then forwarded to the teacher as a project proposal ready for approval.    AutoCAD2D and 3D drawing, modelling    Autodesk InventorDrawing og modelling, easy assembly without the enginiering part


    Autodesk Revitarchitectual drawing, visualisation


    3Ds Max3D visualisation, animation